Emoticon Attitude           Change Coaching

 Welkom bij Emoticon Attitude Change Coaching.

 

Emoticon Attitude Change Coaching is in 2008 opgericht door Ingrid van Zeijl. Na ruim 16 jaar werkzaam te zijn geweest bij overheid en bedrijfsleven heeft zij, na haar studie Psychologie aan de Universiteit Leiden, de keus gemaakt als zelfstandige verder te gaan. 

 

Emoticon richt zich op het geven van training, begeleiding en (gezins)coaching aan diverse doelgroepen. Een aantal trainingen en cursussen worden gegeven vanuit Emoticon, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden met collega's en instellingen als Stichting Mooi e.o. te Zoetermeer en Pro-Cura B.V. te Leiderdorp.

 

De begeleiding vindt over het algemeen plaats op individuele basis en is vooral bedoeld voor kinderen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum Syndroom en/ of AD(H)D. Het gaat hierbij om begeleiding vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

 

De trainingen worden gegeven aan meerdere doelgroepen.

Zo verzorgt Emoticon Attitude Change Coaching sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen van groep 5 t/m 8 van de Basisschool en aan leerlingen van de 1e en 2e klas Voortgezet Onderwijs.

 

Ook heeft Emoticon een speciaal ontwikkelde training "Ik ben ik en jij bent jij" voor kinderen in de leeftijd van 8 - 16 jaar bij wie sprake is van een ontwikkelingsstoornis binnen het Autisme Spectrum Syndroom (ASS) en/of AD(H)D en voor hun ouders.

 

Voor gezinscoaching richt Emoticon zich op gezinnen met kinderen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum Syndroom en/ of AD(H)D.